Dostupnosť:

/

Zaregistrujte sa pre vzdelávanie!

  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
  7. *
  8. *
  9. *
 

cforms contact form by delicious:days

Osobný prístup

Dôležitou súčasťou filozofie Valmaru je osobné poradenstvo a vzdelávanie zákazníkov. Naučíme Vás, ako obsluhovať stroj i ako pripraviť a vyrobiť rozličné druhy zmrzliny. Začiatočníkom poskytujeme pomoc pri otváraní cukrární.

 
 

Pestrosť ponuky

Našim klientom poskytujeme odborné i praktické vzdelávanie v oblasti výroby zmrzliny.
Kurzy sú vhodné pre začiatočníkov i profesionálov a predstavujú príležitosť pre obohatenie znalostí a výmenu nápadov. Skladajú sa z úvodnej, základnej, pokročilej, špecializovanej a odbornej časti s dôrazom na praktické zručnosti.

 
 

Školenie a vzdelávanie na mieru

Trvanie, náplň a termín školenia závisia od potrieb účastníka/účastníkov a určia sa po dohode s nimi. Vďaka zapojeniu našich odborných spolupracovníkov dokážeme školenie zabezpečiť okamžite.

 
 

Učebňa

Školenia a vzdelávacie kurzy prebiehajú vo firemných priestoroch v novej učebni, ktorá bola na tieto účely špeciálne upravená a možno v nej realizovať praktickú časť kurzov. Tematické okruhy sú prispôsobené účastníkom s rozličnými úrovňami skúseností a pripravenosti – od začiatočníkov, ktorí ešte nepôsobili v oblasti výroby zmrzliny, až po úspešných profesionálnych výrobcov zmrzliny.